Aantekeningen


Treffers 5,201 t/m 5,231 van 5,231

      «Vorige «1 ... 101 102 103 104 105

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
5201 Zijn achternaam werd ook wel als Karslander genoteerd. Verder werden de namen Kerslander, Katslander, en Carslander gebruikt.
 
Kaslander, Teunis Arentsz (I1041516073)
 
5202 Zijn broer Landbert geb. 645, gest. 703, was bisschop van Maastricht.
TYPE 1
DATE 24 DEC 2006
TIME 11:54:31 
Nn19, N (I1041525480)
 
5203 Zijn moeder Alpaïde was de tweede vrouw van Pepijn van Herstal en zijn stiefmoeder Plectrude nam direct de teugels in handen bij het overlijden van Pepijn terwille van haar zoon Théobald en sloot Karel op. Neustrië kwam, door Pepijn in 687 onderworpen, direct in opstand en versloeg Plectrude vernietigend waardoor Austrasië ernstig bedreigd werd, dit was het moment (714) dat Karel wist te ontsnappen, een leger vormde en de Neustriers aanviel met desastreus resultaat, overigens de enige maal in zijn leven dat hij een slag verloor. Na een eerste overwinning in 716 volgde eengrote slag op 28 mei 717 te Vinchy tegen de koning van Neustrië Chilperic II en Karel was heer en meester in Francië. Plectrude werd in een klooster gedaan, waar we elk spoor van haar verliezen.
Karel voerde zijn gehele leven strijd, in 718 onderwierp hij de Saksen,in 719 de Friezen met de inname van Utrecht, in datzelfde jaar versloeg hij nogmaals Neustrië die ditmaal bijgestaan werden door Eudes van Aquitanië. Karel prefereerde om hofmeier te blijven en handhaafde Chilperic IIop de troon, erkende diens opvolger Thierry IV en wist Austrasië en Neustrië te verenigen, stimuleerde de kerk en de evangelisatie, installeerde verschillende bisschoppen waaronder zijn zoon Gewileb in Mainz en Gregorius in Utrecht, in 724 overleed zijn vrouw Rotrude (zie 5) en hertrouwde hij Suannechilde, nicht van Odillo, hertog van Beieren.
Inmiddels waren de Saracenen aan hun opmars in Spanje begonnen (711) dierond 720 aan veroveringstochten aan de andere zijde van de Pyrenëen resulteerden, Eudes van Aquitanië wist bij Toulouse een krappe overwinning tebehalen maar toen de heilige stad Tours werd bedreigd riep hij de hulp van Karel in, in 732 volgde de beroemde slag bij Poitiers waar Karel de arabieren tot staan wist te brengen, drie jaar later stierf Eudes en Karelwist zijn opvolger Hunaud met geweld onder zijn invloed te brengen, van 736 to 738 veroverde hij Bourgondië, de Provence en Marseille, zijn machtwas inmiddels zo groot dat bij het overlijden van de merovingische koning Theoderic IV in 737 hij niet de moeite nam deze te vervangen, bij zijn dood verdeelde hij zijn rijk tussen zijn drie zonen, aan Carloman Austrasië, Alemanië en Thüringen, aan Pepijn Neustrië, Bourgondië, de Provence en de Moselgouw en aan Griffon (zoon van zijn huwelijk met Suannachilde) een stuk land in het centrum van het rijk.
Bovengenoemde Plectrude zou een dochter zijn van de senechal Hugobert enTheodrada en een zuster van de Irmina getrouwd met Chariveus, de schoonouders van Berthe van Prüm.
TYPE 1
DATE 24 DEC 2006
TIME 10:58:50 
Martel, Karel (I1041525457)
 
5204 Zijn moeder veranderde zijn naam van Jan van den Doel in Jan van Veen.
TYPE 1
DATE 5 JUN 2005
TIME 21:10:22 
van Veen, Jan (I1041520190)
 
5205 Zijn moeder was eerst met een Van Vuure getrouwd. Blijkbaar hebben de kinderen uit het tweede huwelijk de naam Van Vuure gekregen. van Vuure, Sent Jacobsz (I1041533032)
 
5206 Zijn moeder zou de eerste vrouw van zijn vader kunnen zijn, die mogelijkeen dochter was van Allard van Buren.Vermeld als ridder op 20 september 1329, volgde kort na 22 april 1344 zijn vader op als heer van Asperen en Hagesteijn.
TYPE 1
DATE 18 SEP 2005
TIME 18:08:49 
van Asperen En Hagestein, Otto II (I1041520819)
 
5207 Zijn naam is niet zeker. hij was een zwager van Clodéric. Dit personage,waarvan de naam misschien Agilulf was, stamde af in de vrouwelijke lijn van een koning Agilulf der Suaven, gestorven in 458, we veronderstellen dat hij een broer was van één van de vrouwen van Clodéric, koning te Keulen.
TYPE 1
DATE 25 DEC 2006
TIME 11:08:05 
Nn31, Agivald (I1041525529)
 
5208 Zijn naam werd ook als Droogendijk geschreven. Drogendijk, Cornelis Pietersz (I1041516082)
 
5209 Zijn nageslacht voert de naam ´van der Houven´.
25 juni 1527: koopt land onder Vlaardingerambacht
TYPE 1
DATE 14 APR 2007
TIME 19:48:07 
Dircxz, Gerrit Cornelis (I1041526770)
 
5210 Zijn regering was meer van een romeins generaal dan “rex” van een frankische stam, zijn eerst bekende optreden was in de slag bij Orléans in 463 tegen de Gothen, dienende onder Aegidius (vgl. 6497) legeraanvoerder van keizer Marcianus was hij aanvoerder van het frankische legeronderdeel, erheerste verwarring over dit optreden, Gregorius van Tours sprak over Orléans en de overwinning op de Gothen terwijl “Het leven van Ste. Geneviève” sprak over een belegering van Parijs in diezelfde periode, afgezien van deze tegenstrijdige feiten hoorde men niets meer over Childeric, behalve zijn dood. Er is echter een klein probleem, Marcianus was geen keizermeer in 463, hij regeerde van 450-457 en werd opgevolgd door Leo I die regeerde van 457-471. Een tweede probleem is dat Settipani, zie 1036, vertelt dat Childeric door zijn familie verjaagd werd, een feit dat hij in zijn “Préhistoire” niet de moeite vindt te noemen.
TYPE 1
DATE 24 DEC 2006
TIME 12:58:22 
van Westfranken, Childeric I (I1041525501)
 
5211 Zijn sterfdag viel op 19 april991/1000. (bron: kareldegrote, reeks 53) de Roucy, Giselbert (I1041525920)
 
5212 Zijn voor 't derde gebod gecompareerd. Gezin F1163952729
 
5213 Zijn vrouw heette Claertje. Molenaar, Willem Vreecken (I1041533004)
 
5214 Zoetermeer attestatie van Wilsveen 29-12-1684 elders te gaan trouwen :
Dirck Simons Cool; woonplaats Zegwaard j.m.
Weijntje Claes Molenaer, woonplaats Stompwijk j.d.
30-12-(1684) Dirck Simonsz Cool j.m. en Wijntje Claas Molenaar j.d. sijn na vertoogh van attestatie uyt Soetermeer en Wilsveen alhier getrouwt.Bron : «u»www.oudsoetermeer.nl/bronnen«/u» Huw. 1651-1700 Huwelijken Gereformeerde gemeente Nootdorp 1620-1695 
Gezin F1168693144
 
5215 Zoon Jacobus gaat naar Flakkee de achternaam was toen ook nog wel Gebraat
TYPE 1
DATE 1 JUL 2003
TIME 16:50:09 
Gebraat, Jacobus (I1041517604)
 
5216 Zoon uit tweede huwelijk
 
van Luchtenburch, Jacob (I7520)
 
5217 zoon uit tweede huwelijk van Luchtenburch, Jan (I7521)
 
5218 Zou ook in 1088 geboren kunnen zijn (bron: kareldegrote.nl zie de excurs). van Gent, Wengmar (I1041526049)
 
5219 Zou ook in Montreuil overleden kunnen zijn (bron: kareldegrote.nl, reeks142). van Engeland, Maria (I1041525778)
 
5220 Zou ook op 13-12-1003 overleden kunnen zijn. van Ivrea, Rozala (I1041525759)
 
5221 Zou ook Van Dijkhuizen kunnen heten. van Rijkhuizen, Maartje (I1041529369)
 
5222 Zou ook van Groen kunnen zijn.
TYPE 1
DATE 12 SEP 2005
TIME 20:59:51 
van Hönnepel, Hendrik (I1041520695)
 
5223 Zowel de DTB-boeken van de hervormde gemeente te Nederhorst den Berg alsde huwelijksakte in de burgerlijke stand van de gemeente Kortenhoef vermelden de naam Franssen met 2xs. In latere officiële akten van de burgerlijke stand wordt de naam als Fransen (met 1xs) vermeld. Meedere akten van zowel geboorte als huwelijk van nakomelingen van Albert Franssen vermelden dat zij niet kunnen lezen noch schrijven. Hier ligt een verklaring dat de familienaam later als Fransen (met 1xs) voorkomt. Franssen, Albert (I1041527488)
 
5224 Zowel geboorteakte als akte van overlijden spellen de achternaam als Harrijvan, terwijl de naam door betrokkenen als Harryvan wordt gehanteerd.
 
Harryvan, Jacobus Franciscus (I8732)
 
5225 Zowel plaats van geboorte als overlijden is nie zeker.
 
Verschoor, Dierick Jacopsz (I6832)
 
5226 Zowel zijn vader als zijn broers en zussen heetten De Koning. Alleen Jacobus heette Koningen. Koningen, Hermanus (I1041520566)
 
5227 zu Cham im Nordgau von Ammerthal, Berchtold I (I1041526175)
 
5228 zwager van Jan van den Ouden
TYPE 1
DATE 8 MAY 2003
TIME 15:33:37 
de Gast, Jan (I1041516703)
 
5229 Zwartewaal is omstreeks 1200 ontwikkeld aan de rand van de ringpolders. Van origine is Zwartewaal een vissersdorp dat later, mede door de afsluiting van de Brielse Maas, genoodzaakt was zich op de agrarica te concentreren.
- Zwartewaal maakt sinds 1980 deel uit van de gemeente Brielle, in de gemeente Brielle wonen ongeveer 16.000 mensen, met een totaal aantal woningen van +/- 7034, op 3112 hectare grond.
- Door de aanleg van het Hartelkanaal zijn grote delen van Zwartewaal verdwenen. Zwartewaal heeft een middeleeuws kerk welke buiten het oorspronkelijke dorp ligt. Vlakbij Zwartewaal loopt de Holle Mare, een grote kreekdoor een natuurgebied. Zwartewaal heeft ongeveer 2000 inwoners. 
Franssen, Jan (I4885)
 
5230 zwerver heeft 13 jaar onderdak genoten bij het Leger de Heils in Utrecht
 
Reijn, Johannes (I893)
 
5231 zwerver, heeft 13 jaar onderdak genoten bij het Leger des Heils te Utrecht Reijn, Johannes (I893)
 

      «Vorige «1 ... 101 102 103 104 105