Aantekeningen


Treffers 5,201 t/m 5,217 van 5,217

      «Vorige «1 ... 101 102 103 104 105

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
5201 «i»Schepen van 1606 tot 1646.«/i» Troost, Rokus Jansz (I6080)
 
5202 «i»Schepen van 1647 tot 1652.«/i» Troost, Jan Rokuszn (I6091)
 
5203 «i»Schepen van 1658 tot 1663.«/i» Troost, Cornelis (I6092)
 
5204 «i»Schout van 1566 tot 1570. Schepen van 1576 tot 1588. Betaalde in 1566 schuld voor zijn moeder.«/i» Troost, Jan Aerijns (I6072)
 
5205 «i»Uit Acta Hervormde Gemeente Sint Philipsland

07-02-1663 Willem Meier gekozen tot ouderling.
12-04-1665 Hij treedt af als ouderling.
20-06-1665 Willem Meijer heeft ruzie gehad met de vrouw van schout Lambrechtsen.Beiden verzocht ten huize van de predikant.Willem weigerde.Hij zou hierover worden aangesproken.
05-07-1665 Willem Willemse Meijer zal worden aangesproken over het feit dat hij niet heeft deelgenomen aan het heilig Avondmaal.
07-10-1665 De ruzie tussen Meier en de schout is bijgelegd.Meier is weer toegelaten en aangegaan tot het Heilig Avondmaal.
15-10-1665 Meijer tekent:Willem Willemsen Meijer.
19-04-1666 Bij bezoek aan de lidmaten is er zwarigheid gevonden ten oorzake van
Willem Meijer om deze toe te laten tot het Heilig Avondmaal.Besloten wordt om vanuit de Kerkenraad ze nog eens aan te spreken.
07-01-1667 Ruzie tussen Willem Meijer en de schout over de verpachting van een dijk.
30-09-1667 Ruzie genoegzaam bijgelegd.
27-12-1667 Toch blijkt de ruzie nog niet over te zijn.Willem Meijer wordt aangeduid als Schepen. Vanwege de Kerkenraad zal hen worden aangezegd zulke schandalen en ergenissen te weren uit de gemeente of anders goede mannen aan te wijzen die de zaak bijleggen.
11-05-1670 Willem Willemsen Meijer gekozen tot ouderling.
25-10-1683 Willem Meijer wordt weer erkend als ouderling nadat hij zich eerst volkomen "orthodox"heeft verklaard en afzwerend de dwalingen van Ds. Pontiaan van Hattum. Van Hattum is afgezet. Meijer wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger naar de vergadering van de Classis waarin het beroep op Ds. Adrianus Reijgersman zal worden ingebracht.
30-09-1685 Willem Willemse Meijer heeft gevraagd ontslagen te mogen worden van zijn dienst als ouderling "uyt oorsaake van syn langwijlige dienst".Dit wordt toegestaan.
23-03-1688 Willem Meijer maakt weer deel uit van de Kerkenraad als ouderling.
N.B.:Willem Willemse Meijer is circa 1692 afgetreden als ouderling.
25-05-1690 In een der oudste archiefstukken wordt vermeld bij het"Vermaecken van de magistraet van St.Philippuslant van mey 1690 ende voorts tot wederseggens.":
Tot scheepenen
Willem Meyer en geswooren
Cornelis Pover
Claes Geerlynck en geswooren
Pieter Geldeloose
Cornelis Albrechtss
Cornelis Waele
Pieter Abrahamss
en tot geswoorens buyten de schepenen
Isack van de Luyster
Tot secretaris en clerq
Jannis van de Luyster
Tot kerkmeesters
Willem Meyer
Jannis van de Luyster
Tot ´s heerendienaer en schotter
Job Jacobss
1698 Willem Meijer vermeld als schepen(vermoedelijk de zoon van ouderling Willem Willemse gelet op het hieronder vermelde testament)«/i»

 
Meijer, Willem Willemse (I4031)
 
5206 «i»Van hem bestaan aantekeningen van 13 Mei 1664 te Heinenoord.«/i» Troost, Pieter (I6099)
 
5207 «i»Vertrokken op 23-11 1760 naar Schouwen-Duiveland in Zeeland, Wordt ook wel Bartel genoemd. «/i»

 
van de Legemaat, Bart (I3842)
 
5208 «i»Vinden in het doopboek de naam Neeltje Thomas.«/i» Tanis, Neeltje (I4321)
 
5209 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Troost, Adrianus (I1041529813)
 
5210 «i»voor 1 januari 1673. Lidsmaatschap Scherpenzeel 1657. Beleend met Groot Ravenhorst (en vermeld als afkomstig van Lambalgen) in 1666. Woont in 1675 in Renswoude en heeft dan 8 kinderen
Jan Gijsberts koopt op 09-04-1666 het goed Groot Ravenhorst te Renswoude van Willem Cornelis Ravenhorst. Nakomelingen van Jan Gijsberts heten «u»(van) Ravenhorst en Vlastuin. Ook het geslacht Van Egdom en Wagensveld stamt van hem af.«/u» Hij was een broer van Sander Gijsbersz. Beiden woonden volgens de " Memorie van Familiën" te Renswoude in 1675 met elk 8 kinderen. De kinderen van Sander komen wel in het doopboek van de Hervormde Kerk van Renswoude voor. De kinderen van Jan niet. Het nageslacht van Sander heette eveneens Ravenhorst. «/i»

 
Gijsbertsen, Jan (I3884)
 
5211 «i»Was te Heinenoord heemraad in 1686.«/i» Kruithof, Anthonie Ariens (I6129)
 
5212 «i»Wegens invaliditeit (verlamming) heeft hij een sigarenzaak aan de Oostdijk (naast Ago en later pianozaak).«/i» Troost, Pleun (I6371)
 
5213 «i»Werd in 1690 lidmaat der Hervormde Kerk te Woudenberg«/i»

 
Thijsen, Geertje (I3878)
 
5214 «i»Woonde te Ouddorp tussen 1608 en 1631 «/i» Tanis, Lenart Jacobsz (I4216)
 
5215 «i»Ze overlijdt aan bloedvergiftiging.«/i» van Eck, Stijntje Elizabeth (I1041522279)
 
5216 «i»Ze woonden aan de Bras- en de Koolweg onder de rook van Zierikzee. Ze waren landbouwers in het Lage van Schouwen, die met moeite het hoofd boven water hielden, behoorden tot de Christelijke Gereformeerde kerk in Zierikzee«/i»

 
Gezin F1437
 
5217 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vermeulen, Franciscus Theodorus Maria (I4745)
 

      «Vorige «1 ... 101 102 103 104 105