Aantekeningen


Treffers 5,201 t/m 5,248 van 5,248

      «Vorige «1 ... 101 102 103 104 105

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
5201 «i»Begraven als een der oudsten op het kerkhof te Sommelsdijk. Hij was in gemeentedienst en reed met de askarre, vuilophaaldienst dus. Later had hij een klein landbouwbedrijfje. Hij woonde aan de Enkele Ring, later schildersbedrijf Verhulst, te Sommelsdijk. In 1962 ging hij naar het rusthuis. In 1970 haal;de hij de krant, was toen nog goed van gehoor en droeg geen bril.«/i» Troost, Jan Cornelis (I6241)
 
5202 «i»Bijnaam van Cornelis is Kees neusje.«/i» Troost, Cornelis (I6197)
 
5203 «i»Boer en pachter van een hoeve met 53 gemeten land. Pachtte land van de domeinen, eigenaar van 14 gemeten bouwland en van een haaigemeethoeve met 33 gemeten land in het Oudeland, Woonde in een huis aan de Boompjes.. Schepen van 1628 tot 1635 van het Oude Nieuwland.«/i» Tanis, Maarten Jacobsz (I4215)
 
5204 «i»Boer in het West-Nieuwland bij "het verloren kost", nu Het Kraaienest, hoeve met 60 gemeten land en getaxeerd op Fl. 17.290.-- Opzichter van de dijkage, schepen van 1630 tot 1656.Het gezin woont te Ouddorp van 1639 tot 1652.
«/i»Het gezin woont te Ouddorp van 1639 tot 1652 Hij moet zijn land op 14-2-1659 verkopen wegens grote schulden, hij blijft pachter. De hoeve was van zijn eerste vrouw.
 
Tanis, Ewout Maartensz (I4230)
 
5205 «i»Boer op de hoeve van zijn ouders (Het Kraaienest). Eigenaar van veel land in het Oudeland en het West-Nieuwland. Schepen.«/i» Tanis, Commer Eeuwitsz (I4256)
 
5206 «i»Boer op de Klarebeek. De kinderen erven: aan land 10.000 gulden, De Klarebeek 3000 gulden,een huis in het dorp en aandelen in de meestove tezamen 18.971 gulden.
Baaltje was het buurmeisje van Kommer.«/i» 
Tanis, Kommer Eeuwouts (I4318)
 
5207 «i»Boer, leenman, heemraad, schepen, stedehouwer te Heerjansdam. Marije was tweede echtgenote.«/i» Leenheer, Hendriek Corneliszn (I6111)
 
5208 «i»Bouwman (Landbouwer) op "Groot Landaes" in Woudenberg
Had 8 kinderen«/i»

 
Gijsbertsen, Thijs (I3875)
 
5209 «i»Dijkwerkers zoals Adriaen Ingensz Troost, Bastiaen Adriaens Troost en Jan Adriaens Trroost konden in de polder Oost Zomerland na de voltooiing stukken grond pachten. Verschillende Troosten hebben dit rond 1500 gedaan. Meerdere Troosten hebben te Heinenoord vooraanstaande posities bekleed, zoals bijv. schepen (burgemeester). We noemen: Jansz, Jan Rokuszn, Jan Aerijnsz, Jacob Jansz, Rokus Jansz, Cornelis Rokuszn en Jan Jacobszn in het tijdvak 1595 tot 1675.
Maar ze hadden ook een koopmansgeest Jacob van 1647 bijv. levert goederen aan de kerk, kleding aan het weeshuis, textiel voor de armen. Maar ook later vinden we de Troosten in de handel: Aannemers, autohandelaren, ijshandel, transport, veehandel, dorsmachines, cafés enz.«/i» 
Troost, Ary (I6070)
 
5210 «i»Dit gezin woonde in mei 1947 Minnebroerstraat B230, Zierikzee.Martinus was kruidenier«/i»

 
Gezin (F1434)
 
5211 «i»Gaat 22-4-1933 naar den Haag. Werkt als chauffeir bij Rook Kranendonk en Leen Troost (Jan zoon) Vervolgens buschauffeur bij de HTM. Trouwt met een Duitse en heeft twee zoons: Ton (woont in Duitsland) en Leo (Sjaak).«/i» Troost, Jacob (I6417)
 
5212 «i»Gaat 7-5-1895 naar Rotterdam.«/i» Troost, Gerrit (I6226)
 
5213 «i»Gaat naar Herkingen en wordt genoemd Taen«/i» Tanis, Adriaen Jacobsz (I4217)
 
5214 «i»Geboren op boerderij "De Lagemaat" in Woudenberg «u»Stamvader van de familie Legemaat, Legemate en Legemaate«/u», Woonde in Doorn (Utr)«/i»

 
van de Lagemaat, Jan Barten (I3851)
 
5215 «i»Geboren op boerderij de "Rumelaar" in Woudenberg«/i»


 
van Overeem, Johanna Anthonisd (I3865)
 
5216 «i»Haar naam is Teijl. Niet kunnen vinden in de doopboeken.«/i» Teijl, Pieternella (I5708)
 
5217 «i»Herkomst van de naam Tanis: van het Engelse plaatsje Townsend? Van het plaatsje Tanis (Geboorteplaats Mozes) in Egypte? Van de plaats Tanis in N-W Frankrijk (landingsplaats der geallieerden in WO2)? Het waren geen Hugenoten, omdat de uittocht in 1685 begon en de eerste Tanissen al in 1515 te Ouddorp waren. De naam Tanis is waarschijnlijk afgeleid van de voornaam Tonis. In de dertiende eeuw kwam de naam al voor in Engeland en Schotland: Tawney, Taney, Tannie, de Tani. Waarschijnlijk van Noorse oorsprong mede doordat de Vikingen in Schotland en Engeland hun strooptochten hielden. De naam Tanis was in Engeland zeer gezien. Door de oorlogen en revoluties in Engeland zijn waarschijnlijk afstammelingen van de Engelse Tanissen (ergens rond de vijftiende eeuw) naar Nederland overgestoken. Uiteindelijk zijn ze geland in de havenstadjes Goedereede en Den Briel. Ook zijn veel Tanissen vanuit Engeland geëmigreerd naar Noord-Amerika.
«/i»Volgens Pieter Zierikzee is Jacob Janszn Tanis geboren in Engeland en neergestreken in Ouddorp. Er is documentatie in de registers van de kerk van de Mormonen dat in de vallei van de riovier de Thames, in Essex Engelsnd ene Jan Tanis geboren werd in ca. 1503 en dat hij een zoon Jacob Tanis had die daar in ca. 1535 geboren is.Na veel speurwerk kwam Pieter Tanis uit Zierikzee tot de volgende conclusie:Er zijn 5 Afgeleide Stamreeksen bekend, waarbij de naam via een Tanis vrouw in een familie kwam, waarvan de man geen familienaam had, en waarbij de afstammelingen uit zo´n huwelijk zich later ook Tanis noemden. Zo zijn er dus 5 Stamreeksen bekend die eigenlijk geen familie van elkaar zijn.
 
Tanis, Jacob Jansz (I4213)
 
5218 «i»Het kan zijn dat Commer Cornelisse de achternaam heeft aangenomen van zijn moeder, misschien omdat zijn vader nog geen achternaam had. Of omdat de naam Tanis toen al veel aanzien had.De dochter Neeltje is onwaarschijnlijk, ze heet Neeltje Thomas en is dus geen dochter van Commer Cornelisse.«/i» Tanis, Commer (I1041528533)
 
5219 «i»Hij pachtte 2 gemeten land vlak bij Den Briel. Na zijn dood kwam de pacht aan Maerten Jacobs en daarna aan Jan Willem Rietdijk«/i». Tanis, Jan Jacobsz (I4212)
 
5220 «i»Hij was 8-9-1662 70 jaar. Landbouwer, schepen in 1654 en 1655. Schout in 1655.
Hij woonde aan de Oostdijk.«/i» 
Tanis, Jacob Jans (I4225)
 
5221 «i»Hij woonde aan de Langweg tot 1876 en daarna aan de Enkele Ring no. 27Deze tak is beschreven door J.C. Troost aan de Hobius de Krijgerlaan 19 te Sommelsdijk. U vindt het in de bundel "Het geslacht Troost".«/i» Troost, Job (I6196)
 
5222 «i»In 1559 heemraad. Verhypotheekt in een akte van 1559 rentebrieven aan Jacob ADriaensz van Beaumont«/i» Troost, Antonus Adriaensz (I6073)
 
5223 «i»In 1767 gaat het gezin in Zierikzee wonen.«/i» Gezin (F1449)
 
5224 «i»In 1831 verhuizen ze van Dirksland naar Sommelsdijk en in 1835 gaan ze naar Middelharnis. Ze gaan in 1938 weer te Sommelsdijk wonen in de Wevershoek.«/i» Troost, Pleunis (I6188)
 
5225 «i»In het Oudschildgeld-register Woudenberg 1599 staat Harmen Thymensz. te boek als "eigenaar en bruiker van een vierendeel van (Klein) Lambalgen"«/i»
 
Thijsen, Hermen (I3883)
 
5226 «i»Kaaigast, landarbeider, dijkwerker o.a. bij de inpoldering van Ameland. Hulpje bij de joodse slager Gazan aan de Oostdijk. De broer van Gazan was veehandelaar en Leen gaat met hem mee om vijf koeien te verhandelen in Rotterdam. Na de verkoop zegt Gazan tegen Leen: ïk ga met de poen naar Amerika, ga je mee? Leen gaat mee, maar na een paar jaar krijgt hij heimwee en gaat terug naar Sommelsdijk. Na zijn trouwen woont Leen in het dwarsslop van de Oostdijk naar het Spui. Later verhuizen ze naar het huisje aan het Spui. Zoon Jan (de vrijgezel) heeft hier tot zijn dood gewoond. Het slop heet achterom. Drie van deze huisjes waren eigendom van Jan Mackloet.«/i» Troost, Leendert (I6230)
 
5227 «i»landbouwer op de "Ringelpoel" (ten ZW van Rumelaar),
Getrouwd en 2 kinderen«/i»

 
Thijsen, Gijsbert (I3877)
 
5228 «i»Om het leven gekomen door te vallen in een teil kokend water.«/i» Troost, Aren (I6409)
 
5229 «i»Overleden in het ziekenhuis Bethesda te Dirksland, ´s morgens acht uur.
Zijn lijfspreuk: "Eerlijk duurt het langst, als je eerlijk bent duurt het wel erg lang voor je wat hebt en als je erg eerlijk bent blijf je arm.«/i» 
Troost, Jan (I1041522278)
 
5230 «i»Sander Gijsberts, Had 8 kinderen, erfgenaam van Hendrik Gijsberts en Grietje Berents.
Waarschijnlijk lidmaat na 1652. Sander was echter in 1654 wel lidmaat, want hij werd armmeester (diaken) van de Hervormde gemeente Renswoude.«/i»

 
van Ravenhorst, Sander Gijsberts (I3886)
 
5231 «i»Schepen van 1595 tot 1599. Gaat met 5 kinderen van Heinenoord naar Stavenisse.«/i» Troost, Adraen Jansz (I6079)
 
5232 «i»Schepen van 1606 tot 1646.«/i» Troost, Rokus Jansz (I6080)
 
5233 «i»Schepen van 1647 tot 1652.«/i» Troost, Jan Rokuszn (I6091)
 
5234 «i»Schepen van 1658 tot 1663.«/i» Troost, Cornelis (I6092)
 
5235 «i»Schout van 1566 tot 1570. Schepen van 1576 tot 1588. Betaalde in 1566 schuld voor zijn moeder.«/i» Troost, Jan Aerijns (I6072)
 
5236 «i»Uit Acta Hervormde Gemeente Sint Philipsland

07-02-1663 Willem Meier gekozen tot ouderling.
12-04-1665 Hij treedt af als ouderling.
20-06-1665 Willem Meijer heeft ruzie gehad met de vrouw van schout Lambrechtsen.Beiden verzocht ten huize van de predikant.Willem weigerde.Hij zou hierover worden aangesproken.
05-07-1665 Willem Willemse Meijer zal worden aangesproken over het feit dat hij niet heeft deelgenomen aan het heilig Avondmaal.
07-10-1665 De ruzie tussen Meier en de schout is bijgelegd.Meier is weer toegelaten en aangegaan tot het Heilig Avondmaal.
15-10-1665 Meijer tekent:Willem Willemsen Meijer.
19-04-1666 Bij bezoek aan de lidmaten is er zwarigheid gevonden ten oorzake van
Willem Meijer om deze toe te laten tot het Heilig Avondmaal.Besloten wordt om vanuit de Kerkenraad ze nog eens aan te spreken.
07-01-1667 Ruzie tussen Willem Meijer en de schout over de verpachting van een dijk.
30-09-1667 Ruzie genoegzaam bijgelegd.
27-12-1667 Toch blijkt de ruzie nog niet over te zijn.Willem Meijer wordt aangeduid als Schepen. Vanwege de Kerkenraad zal hen worden aangezegd zulke schandalen en ergenissen te weren uit de gemeente of anders goede mannen aan te wijzen die de zaak bijleggen.
11-05-1670 Willem Willemsen Meijer gekozen tot ouderling.
25-10-1683 Willem Meijer wordt weer erkend als ouderling nadat hij zich eerst volkomen "orthodox"heeft verklaard en afzwerend de dwalingen van Ds. Pontiaan van Hattum. Van Hattum is afgezet. Meijer wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger naar de vergadering van de Classis waarin het beroep op Ds. Adrianus Reijgersman zal worden ingebracht.
30-09-1685 Willem Willemse Meijer heeft gevraagd ontslagen te mogen worden van zijn dienst als ouderling "uyt oorsaake van syn langwijlige dienst".Dit wordt toegestaan.
23-03-1688 Willem Meijer maakt weer deel uit van de Kerkenraad als ouderling.
N.B.:Willem Willemse Meijer is circa 1692 afgetreden als ouderling.
25-05-1690 In een der oudste archiefstukken wordt vermeld bij het"Vermaecken van de magistraet van St.Philippuslant van mey 1690 ende voorts tot wederseggens.":
Tot scheepenen
Willem Meyer en geswooren
Cornelis Pover
Claes Geerlynck en geswooren
Pieter Geldeloose
Cornelis Albrechtss
Cornelis Waele
Pieter Abrahamss
en tot geswoorens buyten de schepenen
Isack van de Luyster
Tot secretaris en clerq
Jannis van de Luyster
Tot kerkmeesters
Willem Meyer
Jannis van de Luyster
Tot ´s heerendienaer en schotter
Job Jacobss
1698 Willem Meijer vermeld als schepen(vermoedelijk de zoon van ouderling Willem Willemse gelet op het hieronder vermelde testament)«/i»

 
Meijer, Willem Willemse (I4031)
 
5237 «i»Van hem bestaan aantekeningen van 13 Mei 1664 te Heinenoord.«/i» Troost, Pieter (I6099)
 
5238 «i»Vertrokken op 23-11 1760 naar Schouwen-Duiveland in Zeeland, Wordt ook wel Bartel genoemd. «/i»

 
van de Legemaat, Bart (I3842)
 
5239 «i»Vinden in het doopboek de naam Neeltje Thomas.«/i» Tanis, Neeltje (I4321)
 
5240 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Troost, Adrianus (I1041529813)
 
5241 «i»voor 1 januari 1673. Lidsmaatschap Scherpenzeel 1657. Beleend met Groot Ravenhorst (en vermeld als afkomstig van Lambalgen) in 1666. Woont in 1675 in Renswoude en heeft dan 8 kinderen
Jan Gijsberts koopt op 09-04-1666 het goed Groot Ravenhorst te Renswoude van Willem Cornelis Ravenhorst. Nakomelingen van Jan Gijsberts heten «u»(van) Ravenhorst en Vlastuin. Ook het geslacht Van Egdom en Wagensveld stamt van hem af.«/u» Hij was een broer van Sander Gijsbersz. Beiden woonden volgens de " Memorie van Familiën" te Renswoude in 1675 met elk 8 kinderen. De kinderen van Sander komen wel in het doopboek van de Hervormde Kerk van Renswoude voor. De kinderen van Jan niet. Het nageslacht van Sander heette eveneens Ravenhorst. «/i»

 
Gijsbertsen, Jan (I3884)
 
5242 «i»Was te Heinenoord heemraad in 1686.«/i» Kruithof, Anthonie Ariens (I6129)
 
5243 «i»Wegens invaliditeit (verlamming) heeft hij een sigarenzaak aan de Oostdijk (naast Ago en later pianozaak).«/i» Troost, Pleun (I6371)
 
5244 «i»Werd in 1690 lidmaat der Hervormde Kerk te Woudenberg«/i»

 
Thijsen, Geertje (I3878)
 
5245 «i»Woonde te Ouddorp tussen 1608 en 1631 «/i» Tanis, Lenart Jacobsz (I4216)
 
5246 «i»Ze overlijdt aan bloedvergiftiging.«/i» van Eck, Stijntje Elizabeth (I1041522279)
 
5247 «i»Ze woonden aan de Bras- en de Koolweg onder de rook van Zierikzee. Ze waren landbouwers in het Lage van Schouwen, die met moeite het hoofd boven water hielden, behoorden tot de Christelijke Gereformeerde kerk in Zierikzee«/i»

 
Gezin (F1437)
 
5248 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vermeulen, Franciscus Theodorus Maria (I4745)
 

      «Vorige «1 ... 101 102 103 104 105