Dhr. E.L. v.d. Doel 40 jaar organist in herv. kerk te Nieuwe TongeZaterdag zal het veertig jaar geleden zijn, dat de heer E.L. van den Doel te Nieuwe Tonge voor het eerst officieel als organist het orgel van de Ned. Herv. kerk te Nieuwe Tonge bespeelde. In die veertig jaar heeft de heer Van den Doel heel wat kilometers afgelegd om zijn plicht te doen, want hij woonde helemaal in Battenoord. Met mooi weer is dat natuurlijk niets bijzonders, maar zodra de winter aan de lucht kwam, waren er ook de moeilijkheden met regen, koude en ijzel, maar niet één keer heeft hij overgeslagen. Mede daarom wil de kerkeraad dit feit niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Zaterdagmorgen zal er in het verenigingsgebouw aan de Molendijk gelegenheid zijn de heer Van den Doel te complimenteren met dit jubileum.

De heer Van den Doel bespeelde ruim 40 jaar het orgel van de NH-kerk te Nieuwe Tonge

De heer Van den Doel kreeg zijn opleiding bij zijn voorganger, de heer S. Keijzer. Zelf studeerde hij nog verder en dat doet hij eigenlijk nu nog. Het liefst speelt hij stukjes van J.S. Bach. Na de kerkdienst, dat is men in Nieuwe Tonge door de jaren heen gewend geworden, volgt er een geestelijk lied.


"Een stukje voor jezelf".

In 1936 werd het orgel gerestaureerd door orgelbouwer Leeflang. "Het orgel is prima en ik zou niet graag een ander hebben. Tegenwoordig wil men maar een nieuw automatisch orgel, dat hoort zo, maar ik hoop dat ze bij de restauratie van de kerk geen veranderingen aanbrengen. Ik ben met dit orgel opgegroeid, het is een stukje van mezelf geworden en eigenlijk wil je het dan niet meer missen," vindt Van den Doel.
Wanneer de kerk gerestaureerd is, komt het orgel op een andere plaats in de kerk. Dan kan ook Van den Doel de dominee zien, want nu zit hij boven de kansel. Dan zal hij wellicht ook de hele preek kunnen verstaan, want het geluid moet nu een hele omweg maken, waardoor slechts een klein gedeelte tot de orgelgalerij doordringt.
In de veertig jaar maakt zo'n organist meestal meer mee dan de kerkganger weet. Wanneer er iemand onwel wordt onder de dienst bv. zorgt Van den Doel dat de patiënt thuis komt. Niemand weet dat dan, want wanneer de tussen- of eindzang daar is, galmen de tonen van het orgel rustig door de kerk. Het is voorgekomen dat de diakenen boven hun hoofden een lekkage hadden van de verwarming. Van den Doel kreeg het in de gaten en om verdere moeilijkheden te voorkomen repareerde hij het lek onder de preek. Zoiets ziet men in de kerk niet.Veel meer functies

De heer Van den Doel is niet alleen een goed en trouw organist. In het verenigingsleven in Nieuwe Tonge neemt hij een grote plaats in. Zo is hij zolang de woonruimtecommissie er is, voorzitter geweest van deze commissie, twaalf jaar lang; sinds 1947 is hij scr.-penningmeester van de plaatstelijke Oranje Vereniging; eveneens vanaf 1947 voorzitter van de EHBO en secretaris van de oudercommissie; sinds 1949 ondercommandant van de vrijwillige brandweer; 27 jaar is hij bestuurslid van de afdeling van het Roode Kruis; 28 jaar voorzitter van de polder Klinkerland en een zittingsperiode is hij raadslid geweest. In de ramp heeft hij zich bijzonder onderscheiden, niettegenstaande hij handen vol werk had aan de wederopbouw van zijn boerderij en alle bemoeienissen die hij met de andere verenigingen in die tijd had.
Bij dit alles heeft zijn vrouw hem bijzonder goed terzijde gestaan. "Zonder haar had ik dit alles niet kunnen doen. Ze heeft me zelfs gestimuleerd; daar ben ik erg blij om. Ze zat de meeste avonden alleen in het stille Battenoord, maar ze was ervan doordrongen dat er mensen moesten en moeten zijn om het verenigingsleven op gang te houden en dat het orgel bespeeld moest worden, ter omlijsting van de eredienst," aldus de heer Van den Doel, die zaterdag met zijn vrouw en kinderen in het verenigingsgebouw wordt verwacht.Bron: Eilandennieuws van 29 juni 1962
Klik hier voor de persoonskaart van
Ewoud Leendert van den Doel