Print

Jilles van den Doel is 90 jaar

Oorspronkelijk afkomstig uit Nieuwe Tonge belandde Jilles van den Doel via Zwolle, Bergeijk en Bergen op Zoom in augustus 1966 in Breda en wel in de wijk Geeren-Zuid van de Hoge Vucht. "En daar heb ik me van meet af aan thuis gevoeld." vertelt Jilles met overtuiging, "want ik ben een echte wijkman, meer een dorpsmens dan een stadsmens."


Werk- en projectgroepen.

Wie Jilles aanhoort verbaast zich niet alleen over zijn geheugen, want moeiteloos noemt hij data en feiten ter illustratie van zijn arbeidzaam leven, maar ook zijn gedrevenheid en zijn tomeloze inzet voor de gemeenschap van Hoge Vucht. Als voorzitter of lid heeft Julles in tientallen commissies en projectgroepen gezeten of zit er nog in. "Medio 1968 ben ik toegetreden tot het bestuur van gemeenschapshuis Geeren-Zuid en daar heb ik 25 jaar deel van uitgemaakt, waarvan 9 jaar als voorzitter. In 1987 heb ik zitting genomen in de ledenraad van Huurders Belangen Vereniging Geeren-Zuis Laagbouw en heb ik net nog 145 brieven voor rondgebracht." Verder was Jilles nog actief in de wijkprojectgroep 'Samenwerken aan leefbaarheid', en is hij momenteel nog voorzitter van de werkgroep Buurtbudgetten. "Als ik alle werk- en projectgroepen uit mijn leven moet optellen, want ook in mijn mareschausseetijd was ik in allerlei besturen actief, dan kom im misschien wel aan de honderd," illustrteert Julles zijn betrokkenheid en sociale karakter.


Geen half werk.

Dat sociale aspect heb ik van mijn moederskant, die hielp gaag mensen. Ik zie het nog voor me dat ze door het dorp liep om soep te brengen bij mensen die het allemaal wat minder hadden. En de inzet voor de wijk daar ga ik nu eenmaal voor. Half werk daar kan in niet tegen, zo is er nog nooit een voorstel uit de Buurtbutgetten afgewezen die we hadden voorbereid, en ik kan ook niet stilzitten, De wijk was zo'n 15 jaar geleden in verval en over Noord werd door veel Bredanaars vaak negatief gesproken. Om dat tegen te gaan, daar heb ik altijd hard voor gevochten, Niet voor eigen glorie, maar voor de wijk.


Kritisch.

Met hart en ziel strijdt Jilles voor Breda-Noord in het algemeen en in het bijzonder voor zijn Geeren-Zuid. En hij heeft genoeg zelfkennis om te weten dat als het om de belangen van de Hoge Vlucht en zijn bewoners gaat, dan is Jilles kritisch en fel. Menig vertegenwoordiger van de gemeente en van de woningcorporaties kan daar over meepraten. Maar en die geluiden waren er ook bij de lunch, aangeboden door wonigcorporatie Singelveste AlleeWonen ter gelegenheid van zijn 90e verjaardag, wellicht streng in de leer, hard doch rechtvaardig: Jilles wordt door iedereen beoordeeld als een markante persoonlijkheid, die je de waarheid durft te zeggen, maar zonder rancune na de discussie verder gaat.
En is er geen vergadering, dan is er nog zijn volkstuintje. Wie wilt er zo geen 90 jaar worden!


Klik hier voor de persoonskaart van Jilles van den Doel

Bron: Koers, een wijkblad in Breda
Tekst: Peter van den Doel