Boer in IJsselmondePieter Pietersz van den Doel trouwde met Clazina Maria Leest uit Dinteloord. Zij was de dochter van de eigenaar van het Beurshotel in Dinteloord. Pieter heeft na zijn trouwen nog een tijdje dit café-hotel gedreven. Dat was toch niet zijn stijl en daarom zijn ze verhuisd naar een grote boerderij aan de Langeweg tussen Oude en Nieuwe Tonge. De boerderij was toen eigendom van de familie Bezemer.

Aan het begin van de Langeweg woonde de boer de Haas van Dorssen. Dit was een rijke boerenfamilie die niet meer op Flakkee woont. De boerderij en het huis zijn afgebroken en er staat nu een uiensoorteerinrichting. Een zoon van deze De Haas van Dorssen, Staphanus, trouwde met Lina Bezemer. Dit huwelijk liep stuk in Den Haag. Zij hertrouwde en bracht ook de twee kinderen van haar zuster Francijna Adriana groot, die jong was overleden. Lina was de dochter van Gerrit Bezemer en Elsje Leest, zuster van Pieters vrouw Clazina Maria. Elsje was een erg lieve vrouw die ook veel voor de familie Van den Doel deed. In Den Haag kwamen de Van den Doeltjes graag en veelvuldig bij tante Lien.

Pieter van den Doel is waarschijnlijk niet alleen door de familie Leest financieel bijgestaan, maar ook door de familie De Haas van Dorssen. De kinderen van Francijna, een zoon en een dochter, wonen in Zuid-Afrika.

Daarna is Pieter boer geworden in IJsselmonde, vlak bij de Brienenoordbrug. Dit was een miskleun, want dit poldertje liep nogal eens onder, zeker in de winter. Of men Pieter erin geluisd heeft is niet bekend, maar zeker is dat hij deze misslagen niet heeft kunnen verwerken.

Piet van den Doel was niet alleen landbouwer, maar hij handelde ook in onder meer aardappelen. Zo voerde hij tijdens de Eerste Wereldoorlog aardappelen uit naar het door de Duitsers bezette Brussel. Het had veel voeten in de aarde om aan de vereiste vergunning te komen. Deze vergunning had een, wat wij noemen, A3-formaat. Deze was afgegeven door het ministerie van buitenlandse zaken. De Nederlandse regering deed krampachtig haar best neutraal te blijven. Op die manier zou ons land niet in de oorlogshandelingen worden betrokken. Bovendien viel er nog wat aan te verdienen ook. De achterzijde van de vergunning toont stempels van Duitse ambtenaren die met de export instemden. Piet had land gepacht van de ambachtsheer van IJsselmonde, mr. Cornelis Bichon. Voor het Zomerland in IJsselmonde betaalde hij fl. 1626,15 pacht per jaar. De heer Bichon kon conflicten tot op een hoog niveau en met hard spel uitspelen. Zo liet hij de weg naar het Zuiddiep blokkeren, teneinde een conflict met de gemeente IJsselmonde 'op te lossen'. De strijd ging over de aanleg van een steiger. De heer Bichon was het hier niet mee eens. De rechter stelde hem in het gelijk. Toen hij het pleit gewonnen had, schonk hij de grond aan de gemeente, maar besloot tevens IJsselmonde te verlaten en het kasteel af te laten breken, dat een paar eeuwen lang een sieraad voor IJsselmonde is geweest. Schilderijen en inventaris van het kasteel kwamen onder andere in Boijmans terecht. Veel van de planten en bomen vonden een plaats in Diergaarde Blijdorp.

Ondertussen ging het Piet van den Doel bepaald niet voor de wind. Hij moest zelfs geld lenen bij.... de heer Bichon. En dat tegen een rente van 5 %. Hij leende minimaal fl. 3200,00 bij hem. Dit was het vervolg op een uitzichtloze situatie.

Hij overleed op 51-jarige leeftijd in een Rotterdamse hotelkamer. Het gezin verhuisde toen naar Loosduinen. Dit met medewerking van tante Lien van de Haas van Dorsen. Van zijn overlijden zijn de volgende verklaringen opgesteld:

Ten verzoek van den Commissaris van Politie in de 2e afdeeling te Rotterdam, is op heden door mij in oogenschouw genomen een lijk, zich bevindende in het lijkenhuisje Crooswijk, welk lijk mij gezegd werd te zijn dat van Pieter van den Doel, oud ca 55 jaar, overleden zonder geneeskundige behandeling. Het komt mij voor dat de oorzaak van dit sterfgeval vermoedelijk (althans zoals door politie wordt meegedeeld) gasvergiftiging. Of misdrijf in het spel was is om mij niet (onleesbaar).
Dit stuk is ondertekend door de 'geneeskundige belast met de doodschouw.'

Ondergetekende, Commissaris van Politie te Rottersam, verklaart dat er bij hem geen bezwaar bestaat tegen het begraven van het lijk van Pieter van den Doel, oud 51 jaar, overleden alhier in den nacht van 10 op 11 November 1919.
Ondertekend door de commissaris van politie.Met dank aan Rie van den Doel-Both
en Piet van den Doel
Tekst: Peter van den Doel
Klik hier voor de persoonskaart van Pieter