PolitiekMaar liefst drie nakomelingen van Jillis van den Doelen (ca 1640 - 1723) zijn in een tijdspanne van nog geen dertig jaar lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal geweest. Geen van drieën heeft zijn kamerlidmaatschap onopvallend vervuld. Naast deze drie vooraanstaande politici zijn er Van den Doelen (geweest) die hun partijtje in de plaatselijke politiek meeblazen. Helaas weet de redactie niet van ieder gemeenteraadslid met de familienaam Van den Doel van hun politieke carrière.
Beschikt u over gegevens van een Van den Doel in de politiek (ook al bent u hetzelf), stuur ons dan een mailtje.Hans van den Doel

Johannes (Hans) was de eerste Van den Doel die lid van de Tweede kamer werd. Hij is een van de meest spraakmakende poltici die de Kamer heeft gekend. Hij was niet alleen jong, maar een krant als De Telegraaf sprak er schande van, dat hij de minister (Schut) interrumpeerde tijdens diens toespraak.Dat was in die tijd hoogst ongebruikelijk en gold als onbehoorlijk.
Hans behoorde tot Nieuw Links, een groepering die de Partij van de Arbeid op zijn grondvesten deed schudden. Mede door de koerswijziging die hier het gevolg van was, is de partij in 1970 gescheurd (DS '70'). Hans is een van de mede-auteurs van het boekje Tien over Rood, dat hij samen met andere Rooie Rakkers schreef. Daarnaast was hans redacteur van het weekblad Evangelie en socialisme.
Ook nog leuk om te weten: Hans diende in januari 1972 samen met Goudsmit (D'66) een initiatiefvoorstel in waardoor gemeenten niet langer sport op zondag konden verbieden in door de gemeente gesubsidieerde accommodaties. Hans van den Doel was, vooruitlopend op het voorstel, op zondag gaan zwemmen in gesloten baden en had zich daarvoor laten bekeuren.
Www.parlement.com typeert hem als volgt: "Sociaal-democratische econoom uit een gereformeerd gezin. Zoon van een Zierikzeese bankier en wethouder. Eén van de leidende figuren en ideologen van Nieuw Links, de vernieuwingsbeweging in de PvdA. Werd in 1967 als vertegenwoordiger daarvan PvdA-Tweede-Kamerlid. Voerde als welsprekende woordvoerder volkshuisvesting felle oppositie tegen het beleid van de ministers Schut en Udink. Hield zich daarnaast bezig met financieel-economische zaken. Werd in 1973 hoogleraar in Nijmegen en later in Amsterdam. Publiceerde over het Nederlandse economische beleid. Door een herseninfarct al op betrekkelijk jonge leeftijd gehandicapt geraakt."
Klik hier voor meer informatie over de carrière van Johannes van den Doel
Klik hier voor de persoonskaart van Hans van den DoelMattheüs van den Doel

Mattheüs van den Doel is een voormalig Nederlands politicus. Hij zat voor de VVD enkele jaren in de Tweede Kamer en werd bekend als lid van de parlementaire enquête-commissie naar de Bijlmerramp.
Theo van den Doel werd geboren in Sommelsdijk (Zuid-Holland). Na de HBS volgde hij de officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Na afronding hiervan in 1974 begon hij aan een carrière in het leger. Uiteindelijk werd hij kolonel. Na zijn periode in het leger werkte Van den Doel enige jaren als veiligheids- en defensiedeskundige bij instituut voor internationale betrekkingen Clingendael.
Theo van den Doel was inmiddels ook actief binnen de VVD. In zijn woonplaats Ermelo zat hij sinds 1990 in de gemeenteraad. In 1994 werd hij lid van de Tweede Kamer. Als oud-officier gold Theo als een deskundig defensiespecialist binnen de VVD-fractie. Www.parlement.com: "Correcte defensie-woordvoerder van de VVD-fractie tijdens de paarse kabinetten. Voormalige landmachtofficier, die zich een waardig opvolger toonde van VVD-defensiespecialisten als Couzy, Koudijs en Ploeg." Hij hield hij zich ook bezig met rampenbestrijding en economische zaken. Als woordvoerder rampenbestrijding was hij betrokken bij de debatten over de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam.
Het meest bekend werd hij als lid van de parlementaire enquête-commissie naar de Bijlmerramp. Daarbij onderscheidde Theo zich door zich niet te laten leiden door het populistische optreden van enkele andere commissieleden. Hij stemde in met de conclusies van de enquêtecommissie, maar liet in een voetnoot bij het hoofdstuk over de rol van de overheid en andere organisaties opnemen dat hij vond dat de vragen over de Bijlmerramp zich veelal ad hoc aandienden en zeer verschillend van aard waren. Daardoor was volgens hem een integrale aanpak niet mogelijk geweest. Van den Doel distantieerde zich van de media-optredens van zijn medecommissiegenoten. Tenslotte vond hij dat de andere leden van de commissie een aanvankelijk verkeerd beeld over de gevaren van de lading van de rampvlucht niet publiekelijk hadden willen corrigeren. Van den Doel bleef wel achter de conclusies van de commissie staan, maar stemde als enig commissielid niet voor een motie van wantrouwen tegen de verantwoordelijke ministers.
Theo van den Doel verliet de Tweede Kamer in januari 2003.

Bron: www.parlement.com
Klik hier voor meer informatie over de politieke loopbaan van Mattheüs van den Doel
Klik hier voor de persoonskaart van Theo van den DoelJan Franssen

Hoewel Jan niet de familienaam Van den Doel draagt, hoort hij m.i. toch thuis op deze site. Jans moeder was Lena van den Doel. Daarbij komt, dat Jan zich zeer betrokken bij de familie toont. Bovendien gaat deze site min of meer over de nakomelingen van Jillis van den Doel die lid van de Tweede Kamer zijn geweest.
Ik was erbij, dat de kiem voor de politieke carrière werd gelegd. We zaten aan het einde van de roerige jaran zestig samen op de hervormde Pedagogische Akademie in Amsterdam. De HPA gold in die tijd als een rood bolwerk. Een aantal studenten predikten openlijk het communisme. Het moet in het najaar van 1968 of 1969 zijn geweest. Er was een debat georganiseerd tussen de twee jongste kamerleden te weten Hans van den Doel en de (toen nog) jongeheer Wiegel. Discussieleider was een leraar geschiedenis. Zowel Jan als ik waren als politiek geïnteresseerden aanwezig. Jan raakte die avond in contact met Hans Wiegel. Dit blijkt achteraf het begin van een prachtige politieke loopbaan. Jan werd de persoonlijk secretaris van Wiegel, mocht af en toe op het kaaswinkeltje van Pien passen. Later is Jan kamerlid geworden en na het burgemeesterschap van Zwolle is hij Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland geworden.
Jan valt mede op door een enorme hoeveelheid ijver die hij aan de dag legt en door zijn welbespraaktheid. Je zult Jan zelden erop betrappen, dat hij een zin onzorgvuldig formuleert of niet afmaakt.
Op www.parlement.com wordt Jan als volgt getypeerd: "Vooraanstaande VVD-politicus en bestuurder die op jonge leeftijd medewerker werd van Hans Wiegel. Kwam uit een Nederlands-Hervormd fabrikantengezin. Was geschiedenisleraar, bestuurder van de JOVD en gemeenteraadslid in zijn woonplaats. In 1982 behoorde hij tot een lichting jonge, ambitieuze VVD-Kamerleden. Ontwikkelde zich snel tot een bekwame woordvoerder onderwijs en binnenlands bestuur en werd later fractiesecretaris. Na zijn vertrek uit de Kamer als burgemeester van Zwolle, voorzitter van de VNG en Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland een bestuurlijk zwaargewicht."
Klik hier voor meer informatie over de politieke loopbaan van Jan Franssen, de zoon van Lena van den Doel.
Klik hier voor de persoonskaart van Jan FranssenEwoud van den Doel.

Ewoud was in de tijd van de watersnoodramp wethouder van Nieuwe Tonge.Hij zat in de gemeenteraad voor Dorpsbelang. Hij trachtte de belangen te behartigen van de inwoners van het dorp en de omgeving. Na de ramp is koningin Juliana enkele keren op Goeree-Overflakkee geweest. Zo ook in Nieuwe Tonge, waar ze door een helikopter opgehaald zou worden. Wethouder Ewoud van den Doel heeft haar bij het instappen een zetje gegeven. Later vertelde hij altijd: "Ik heb lekker de koningin een kontje gegeven. Dat kunnen er maar weinig zeggen." Hare majesteit beloofde hem toen, dat hij al zijn verdronken koeien vergoed zou krijgen. (maar die belofte staat ongetwijfeld los van 'het kontje'.)
Ewoud bekleedde diverse functies in het verenigingsleven: Groene Kruis, Rode Kruis, brandweer, Oranjevereniging, polderbestuur enz. Verder was hij organist in de Nederlandse Hervormde Kerk te Nieuwe Tonge.
Klik hier voor de persoonskaart van Ewoud van den DoelJan Wouter van den Doel

Jan Wouter van den Doel (1904-1968), de vader van de hierboven besproken Hans van den Doel, was jarenlang wethouder in Zierikzee, en is bovendien ereburger van deze stad geworden. Hij was penningmeester en later voorzitter van de Chr. MULO en de Chr. lagere scholen in Zierikzee. Hij heeft zich met velerlei petten op beijverd voor het christelijk onderwijs en de huisvesting. Toen hij gestorven heeft men te zijner nagedachtenis de nieuwe school naar hem genoemd. Deze heeft inmiddels zijn oorspronkelijke huisvesting al weer verlaten en zit nu in een nieuwer gedeelte van Zierikzee.
Klik hier voor de persoonskaart van Jan Wouter van den DoelGemeenteraadsleden.

Het eerste gemeenteraadslid dat we kennen is Johannes van den Doel (1763-1835). Hij werd in 1806 lid van de gemeenteraad van Herkingen, in 1808 ook lid van de civiele rechtbank. Hij behoorde tot de middenstand van zijn gemeenschap.
Klik hier voor de persoonskaart van Johannes van den Doel
De redactie is via het internet nog enkele politiek actieve Van den Doelen tegengekomen. Jan van den Doel zit namens de Christen Unie/SGP in de gemeenteraad van Delft. Klik hier voor de persoonskaart van Jan van den Doel
De heer Hans van den Doel is namens de VVD wethouder van de gemeente Andijk. Klik hier voor de persoonskaart van Hans van den Doel
Zie de site van de gemeente Andijk
De heer A.H.G (Hans) van den Doel (een andere Hans dus) vertegenwoordigt de VVD in de gemeenteraad van Winterswijk. Klik hier voor de persoonskaart van Hans van den Doel
Zoek verder op de site van de gemeente Winterswijk


Tekst: Peter van den Doel
Bron: Dirksland Sas in genealogisch perspectief
Dirksland, 2001