Lou, hardrijder op de schaatsSchaatsen is een oerhollandse sport. Ook Van den Doelen beleven er hun plezier aan. Laurens Nicolaas (Lou) van den Doel was een fervent schaatsenrijder. Hoewel hij geen topper was heeft hij aan diverse wedstrijden meegedaan. Omdat er geen kunstijsbanen voor hardrijders waren, kwamen wedstrijden niet zo vaak voor.Het (wedstrijd)schaatsen speelde zich af voornamelijk vóór zijn huwelijk. Lou had zich ingeschreven voor het NK op 2 en 3 februari 1929 in Groningen. Zijn resultaten zijn niet bekend. Waarschijnlijk heeft hij zich wel ingeschreven, maar is hij evenals een aantal andere rijders niet aan de start verschenen.
Op 27 december 1938 werd hij zestiende bij de Zuid-Hollandse kampioenschappen te Rotterdam. Hij liet de volgende tijden noteren: 500m - 58.4 (12e plaats), 1500m - 3.27.0 (19e plaats) en 5000m - 12.55.6 (20e plaats). Bij de selectiewedstrijden van de NVBSH legde hij de 1500m af in 3.09.8 min.
Van de eerste NK van na de oorlog, in Heerenveen op 26 en 27 januari 1946 verreden, zijn de volgende tijden bekend:
500 m: 57.4 (31e plaats);
1500 m: 3.21.6 (32e plaats);
5000 m: 12.20.3 (29e plaats).
In die tijd was Lou inmiddels getrouwd en had hij kinderen. Daardoor kwam van trainen niet zoveel meer terecht. Sport was immers geen prioriteit nummer 1. Er moest brood op de plank komen en geld was er niet. Sport beoefenen op zondag werd uit geloofsovertuiging niet zo op prijs gesteld door zijn schoonfamilie.

Na zijn actieve schaatscarrière volgde hij alle schaatswedstrijden op de radio en later de televisie en hield de tijden van de schaatsers nauwgezet bij. De kinderen moesten zich dan rustig houden. Elke winter stond hij wel ergens op de schaats al was het maar een polderslootje. In de tijd dat hij zelf actief was met het schaatsen waren de mannen als Siem Heide en Wim van der Voort de toppers. Iets later kwam Kees Broekman die evenals Wim van der Voort een Westlander was.

Lou en de pers.


Het volgende stukje komt uit Westland Post. Dit is het blad, dat volgeschreven werd door de heer P.N. Both, de echtgenoot van Maria Elisabeth (Rie) van den Doel..
Pre-historie
'Schrijver' wist nog op geen stukken na, wie ooit zijn meisje zou worden, maar toen hij had leren kennen, die later zijn vrouw werd (iedereen kent "schrijfster"), hoorde hij al spoedig, dat één van zijn zwagers in 1936 was uitgezonden om er de Nederlandse eer te verdedigen in het hardrijden op de schaats. Hij kwam weliswaar niet aan de top, maar hij werd niettemin een zodanig begrip, dat, toen de thans reeds bijna legendarische Kees Broekman voor het eerst naar Noorwegen werd uitgezonden en zelf geen geld had om een trainingspak te kopen, in dat pak van Lou van den Doel zijn eerste Europese successen in Noorwegen boekte. Kees is Lou natuurlijk allang vergeten. Hij kan hem nu ook rustig vergeten, want Lou, eens één van de pioniers voor het hardrijden op de schaats van Nederland is dit jaar, daags na Allerzielen, aan een hartverlamming overleden, terwijl hij de bloemen en perken verzorgde van "Overvoorde".

Uit: De Hardrijder, no. 4, januari 1965, 26e jaargang. Dit blad was het orgaan der Nederlandse verenging tot bevordering van het hardrijden op de schaats. In dit blad is het volgende artikel opgenomen:

L.N. van der Doel overleden
Zojuist ontvingen wij van mevrouw v.d. Doel uit Den Haag een brief waarin zij ons meedeelt, dat haar man 3 november 1964 is overleden. De heer van der Doel die sinds 1931 lid is van de N.V..B.H.S. was en een onzer oudste N.V.B.H.S.'ers was in die jaren een zeer actief lid die vrijwel aan al onze schaatsevenementen deelnam. Kwam o.a. wekelijks naar Amsterdam om aan de training op de oude kleine kunstijsbaan deel te nemen. Zo was hij ook deelnemer aan een onzer vooroorlogse trainingsreizen naar Hamar. Bij al deze activiteiten heeft de heer van der Doel zich steeds als een zeer goed sportman en vooral een prettig mens leren kennen die zijn hardrijsport liefhad. Wij hopen maar dat mevr. Van der Doel en zoons de krachten zullen mogen opbrengen dit verlies te boven te komen."

De NVBHS is in 1929 opgericht uit onvrede met de KNSB en is in 1980 weer opgegaan in de huidige KNSB. De Schaatsvereniging Utrecht was het met die stap niet eens.


Tekst: Petrus Nicolaas Both en
Peter van den Doel
Klik hier voor de persoonskaart van Laurens Nicolaas