Print Voeg bladwijzer toe

(Levens)Verhalen

» Allemaal zien     «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 55» Volgende»     » Dia voorstelling

1640 - ?? Jillis van den Doel

Jillis van den Doel vormt het vertrekpunt van de Dirkslandse stam. Hij is met zijn ouders Jacob Arendsz en Annetje Floorensdr vanuit Doel in Dirksland beland. Jillis was de eerste die deze familienaam droeg. Zijn zoons Servaes en Mattheus kennen veel nakomelingen in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Jillis van den Doel (ca 1640-?)

Op 20 april 1664 lieten Jillis Jacobsz van den Doel en Crijntje Servaas (Gerrevoets) in de dorpskerk van Dirksland hun zoon Jacob dopen, 'in onecht'. Ruim een half jaar later trouwden ze. Crijntje werd in het trouwboek ingeschreven als Clijntien Sarvaes. Na Jacob kregen Jillis en Crijntje nog zeven kinderen. In de doopboeken wordt de moeder vermeld als: Crijntje Servaas, Servaes, Zervaas,
Zarvaas en Gerrevoets.

Gegeven de namen van de doopgetuigen behoorden Jillis en Crijntje tot het beter gesitueerd deel van de Dirkslandse samenleving. Doopgetuige Tannetje Floorens bijvoorbeeld was niet onbemiddeld. Ze liet bij haar overlijden rond 1700 onder meer 'silverwerck' na en een huis en boomgaard aan de westkant van de Ring. De eerste en tweede man van Tannetje Floorens huurden land in de polder Dirksland. Ook de meeste andere doopgetuigen komen in de archieven voor als personen die inkomsten verkregen uit het boerenbedrijf.

Van beroep schipper

Jillis Jacobsz van den Doel was naar alle waarschijnlijkheid schipper. Dat kan een verklaring zijn voor het feit dat hij in de doopboeken van Dirksland enkel als vader voorkomt, niet als doopgetuige bij 'vrienden of maghen'. Op een andere website wordt hij ook aangeduid als 'bouwman'.

Gezien zijn beroep en gegeven de doopgetuigen heeft Jillis Jacobsz van den Doel in de dorpsgemeenschap van Dirksland een plaats ingenomen die perspectief bood voor zijn kinderen. Of ze allemaal goed terecht zijn gekomen is niet zo eenvoudige uit te zoeken. Ook in die tijd verhuisden mensen vaak en er werd veel buiten het eiland getrouwd.

Dochter Agie werd niet oud. Ze werd in 1691 in de kerk in Dirksland begraven. Zoon Matheus komen we rond 1720 in de archieven tegen als herbergier te Dirksland. Hij fungeerde ook als getuige van publiek notaris Job van der Kers en diens opvolger Cornelis Dusart. Matheus is de eerste van den Doel van wie een handtekening gevonden is.

De nazaten van Jillis van den Doel en Crijntje Servaas zijn talrijk. De namen Jillis, Matheus en Servaas van den Doel komen we vanaf 1664 regelmatig op Goeree-Overflakkee voor. Ik heb m'n twijfels of zoon Piter de volwassen leeftijd heeft gehaald. Hij wordt in de gezinnen van zijn broers niet vernoemd.

Jillis van den Doel en zijn gezin leefden in onze ogen in een moeilijke tijd. Er was steeds oorlogsgevaar en dreiging van overstromingen. De omgeving werd bovendien gevaarlijk gemaakt door landlopers en zwervers.

De eerste handtekening


De handtekening van Matheüs is de oudste van een Van den Doel. Enkele dingen vallen op: 
  • Handtekeningen bestonden uit de volledige voornaam;
  • De letter ’e’ is verkeerd omgeschreven. Een deskundige vertelde me, dat de letter ‘e’ tot die tijd verkeerd om werd geschreven. In de tijd van Matheüs begon men deze letter te schrijven zoals wij deze kennen. Opvallend is, dat de notaris de ‘e’ wel op de nieuwe manier schreef.
  • Matheüs schreef zijn achternaam als Van den Doel. Later schreef men ook Van den Doele.

Tekst: Peter van den Doel
Bron: Dirksland Sas in genealogisch perspectief, Dirksland, 2001


Verbonden metMattheus van den Doel; Servaes Jillesz van den Doel; Jillis Jacobsz van den Doelen

» Allemaal zien     «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 55» Volgende»     » Dia voorstelling