De ramp in Nieuwe Tonge op 1 februari 1953Niet alleen ten behoeve van hen die na ons komen en zich een indruk willen vormen over de wijze waarop de ramp zich over ons dorp voltrok werd dit verhaal geschreven, doch bovenal ter informatie van hen die zich daarover reeds nu of nog steeds geen beeld kunnen vormen.
Mede heeft dit verhaal ten doel te voorkomen dat onjuiste geructhen zich als ware beschrijvingen zullen vestigen.
Teneinde een zo groot mogelijke objectiviteit te verkrijgen is dit verhaal gevormd uit afzonderlijke beschrijvingen van hen die op bepaalde posten het geheel vanaf de eerste ogenblikken meemaakten, waartoe in de eerste plaats jet relaas volgt van de polderopzichter C. Luchtenburg en daarna van de poldervoorzitter en gemeenteraadslid E.L. van den Doel.
(Voor de familiesite is alleen het relaas van Van den Doel interessant (redactie))De getuigenis van Ewoud Leendert van den Doel (1899-1982).

Reeds had het op zaterdag 31 januari de gehele dag stormachtig gewaaid uit zuid- westelijke richting. Het buitenwater was 's middags 4 uur al veel hoger gestegen dan normaal
Ongeveer 7 uur 's avonds ging ik op de kade kijken en constateerde dat het water slechts weinig was gezekt, nl. maar weinig onder de kadekant. Dit verontrustte me erg. Steeds heb ik de gehele avond tot omstreeks 12 uur steeds maar heen en weer gelopen van huis naar de kade en omgekeerd.
Ongeveer half één zijn opzichter Luchtenburg en ondergetekende met de auto van J. Gebraad naar de Battenoordsedijk gereden om de sluis dicht te draaien tussen de polders Battenoord en Klinkerland. Deze voorzorgsmaatregel hebben we genomen (het scheiden dus van twee polders), omdat we bang waren dat er reden zou zijn tot ongerustheid, gezien het steeds stijgende water. Contact tussen Luchtenburg en mij is steeds onderhouden.
Omstreeks 2 uur was het water al dermate hoog dat we overeenkwamen om de burgemeester te waarschuwen. Deze was zeer spoedig ter plaatste, terwijl het brandweerpersoneel enkele minuten later arriveerde.
Direct werd begonnen met verhogingen aan te brengen om het water dat reeds over de dijk sloeg tegen te houden. Al spoedig bleek dat dit onbegonnen werk was en de burgemeester gaf dan ook order door naar Nieuwe Tonge om auto's te sturen, teneinde de inwoners van Battenoord naar Nieuwe Tonge over te brengen. Omstreeks kwart over 3 waren de eerste wagens ter plaatse en werden de vrouwen en kinderen door het brandweerpersoneel weggebracht.
Mijn vrouw en kinderen heb ik toen ook onze woning uitgestuurd, daar het water bij ons op het erf reeds een voet hoog stond. Toen ik langs de schuur kwam begon een paard te hinneken. Toen heb ik de deur opengemaakt en er een paard uitgehaald, waarvoor ik tot mijn middel door het water moest. Toen ik met het paard naar de dijk ging kwam mijn dochter Janny mij met een ander paard achterop, zodat we beide paarden hebben kunnen redden. Met de paarden ben ik toen naar de polderschuur gegaan en gebleven.
Omstreeks half vier brak tussen de boerderij van Tanis en ons de buitendijk door, zodat in enkele ogenblikken het water bij mij tot aan de zolderbalken rees!
Terwijl de ramp zich voltrok, stroomde het water met groot geweld langs de polderschuur waarin ik stond. Gelukkig heeft de schuur het gehouden. Om ongeveer half zeven stortte de woning van A. Volaart ineen, terwijl het gezin Volaart, bestaande uit zes personen, op zolder zat. Wonder boven wonder werd niemand gewond en op de zolder gezeten dreven ze ongeveer 200 meter verder tegen de dijk aan en werden door hulpvaardige handen aan de dijk gehaald.
Toen het zo ongeveer licht werd, kwamen van de Battenoordsedijk een aantal mensen die enkele verschrikkelijke uren op het dak van een woning hadden doorgebracht. Ze vertelden dat verschillende mensen waren verdronken. Later op de dag bleken verschillende huizen te zijn verdwenen.
Het uitzicht bleef de gehele dag ontzettend slecht, zodat ook van Nieuwe Tonge niets te zien was.
Het bleef stormen, vooral bij overdrijvende buiten. Omstreeks half tien vertrokken een aantal mannen en jongens naar Nieuwe Tonge. Van hen kwam niemand terug. Twaalf uur ging onze burgemeester naar het dorp, met de belofte dat er zeker een paar mensen terug zouden komen. Ook van hen hoorden we niets meer. Later bleek dat zij niet meer terug konden.
Na de middag kwam het water weer met vernieuwde kracht opzetten. Weer bereikte het een respectabele hoogte. En weer werden er dijken en huizen vernield!
We gingen een angstige nacht in, waarin het hulpgeroep van de mensen boven hetNaschrift

De redactie beschikt helaas niet over het gehele rapport. Vandaar dat de tekst zo abrupt eindigt. We weten ook niet wie de tekst heeft opgesteld of in wiens opdracht het was.
Met dank aan de heer J.L. Gebraad, die de tekst beschikbaar stelde.


Te vinden op het internet

Klik hier voor meer informatie over de ramp
Klik hier voor de persoonskaart van Ewoud Leendert van den DoelBewerking: Peter van den Doel