(Levens)Verhalen

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 51» Volgende»     » Dia voorstelling

Wetenschap

Was het vroeger voor de 'gewone man' bijna onmogelijk zijn kinderen aan een
universiteit te laten studeren, sinds de democratisering van het wetenschappelijk onderwijs heeft een ieder met voldoende capaciteiten de kans universitair onderwijs te volgen. Een uurtje surfen op het internet leert, dat nogal wat Van den Doelen een rol in de wetenschap spelen.

Helaas is dit overzicht verre van compleet. Beschikt u over gegevens van een Van den Doel in de wetenschap (ook al bent u hetzelf), stuur ons dan een mailtje.

Cornelis Pieter van den Doel, natuurkunde

Kees van den Doel is Canadees geworden en werkt als wetenschappelijk onderzoeker aan de University of British Columbia, Canada. Hij heeft een Dr.-graad in de natuurkunde behaald aan de University of California. Ook is hij sinds 1993 actief op internet met name usenet. 
Met deze site kan men kennismaken met het wetenschappelijke werk van Cornelis Pieter van den Doel

Hubrecht Willem van den Doel, geschiedenis

Hubrecht Willem (Wim) is verbonden aan de Universiteit van Leiden, waar hij hoogleraar Algemene geschiedenis vanaf 1870 is. Hij heeft een aantal boeken op zijn naam staan, waarvan de thema's vari�ren van het Amerikaanse imperium tot de verzelfstandiging van het voormalige Nederlands-Indie.
Op deze familiesite hebben we integraal een recensie van een van zijn boeken opgenomen. 
Klik hier voor de site van prof. dr. Hubrecht Willem van den Doel

Huibrecht Gerrit van den Doel, geschiedenis

Huibrecht Gerrit studeerde aan de Universiteit van Amsterdam Nederlandse taal- en letterkunde, geschiedenis en filosofie. Hij was leraar Nederlands aan verscheidene gymnasia in Amsterdam van 1962-1970. Van 1963-1970 was hij Universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1967 op de strategische aspecten van de godsdiensttwisten tussen de Remonstranten en Contraremonstranten, en de rol van de theoloog/dichter Dirk Rafaelsz Camphuysen daarin. Gens Nostra, jaargang 1969 schrijft erover: 'Het is zijn proefschrift en wel één van het soort waarmee men een schrijver alleen maar geluk kan wensen.'
> Nadat hij de revolutie aan de Universiteit van Amsterdam had meegemaakt, besloot hij zich te wijden aan maatschappelijk nuttiger zaken. Daartoe kreeg hij de kans als algemeen directeur van het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (1970-1980) waar hij advocaat werd van het vrije onderwijs en tevens pleitbezorger van onderwijsvernieuwing. Door zijn inmiddels rijke 'Haagse' ervaring werd hij interessant voor een functie op een ander terrein en kreeg daarom de kans als algemeen directeur van de Nationale Ziekenhuis-Raad (1980-1987). Hier vertaalde hij zijn ervaringen met vernieuwingen naar het terrein van de gezondheidszorg.
Vanaf 1997 geeft Huib van den Doel trainingen aan middle-managers in de zorg over kernkwaliteiten en de versterking van hun tactische positie. Van den Doel heeft een aantal publicaties op zijn naam staan over Nederlandse letterkunde, onderwijsbeleid, zorgvernieuwing en gehandicaptenzorg. In zijn boek over de dichter Gerrit Achterberg combineert hij deze gebieden. Hij bekleedde tal van bestuursfuncties, onder andere als vice-voorzitter van de Stichting Philadelphia Zorg. In zijn vrije tijd is hij kerkorganist. Hierbij geeft hij ook concerten.

J van den Doel, technische wetenschappen

J. van den Doel schreef een verkennende studie naar een binnenvaartterminal voor grootschalige containeroverslag. De redactie weet niet om welke Van den Doel het gaat. Hieronder volgt een samenvatting.
Een nieuw concept is nodig om de sterke groei van het vervoer van containers per binnenvaartschip te kunnen opvangen. Door de toenemende stroom binnenvaartcontainers moeten ook in de mainports meer binnenvaartcontainers overgeslagen worden. De huidige manier waarop de binnenvaartschepen worden behandeld is ronduit ongeschikt om de komende groei van binnenvaartcontainers op te vangen. Om in de toekomst (2020) een hoge overslagcapaciteit te realiseren is de volgende binnenvaartterminal bedacht. 
De binnenvaarrterminal bestaat uit 13 insteekhavens waarin de schepen worden behandeld door een bovenloopkraan. De bovenloopkraan pakt een container uit het schip en plaatst deze op een trolley. Deze trolleys (er zijn er twee per insteekhaven) verzorgen het langsscheepse transport van de container naar de wal. Op de wal is een verhoogd platform aangebracht waarop speciale stradlle carriers rijden. Deze carriers pakken de container van de trolley en rijden dan naar de binnenvaartstack. Deze binnenvaartstack bestaat uit 45 stacklanes die bediend worden door automatische stack kranen (ASC's). De stack is een buffer tussen de insteekhavens en de rest van de containerterminal. 
Alle onderdelen van de binnenvaartterminal moeten technisch verder worden uitgewerkt. Voor de operationele aspecten zijn aanvullende simulaties nodig.

Bron: Website van TU-Delft

Johannes van den Doel, econoom

Johannes (Hans van den Doel) is het meest bekend geworden als lid van de Tweede Kamer. Maar daar gaat het hier niet om. Zijn rol als wetenschapper was aanmerkelijk prominenter. Hans studeerde economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij promoveerde in 1971 bij Jan Tinbergen in de economische wetenschappen aan de toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam (tegenwoordig Erasmus Universiteit).
Voordat hij toetrad tot de Tweede Kamer was hij wetenschappelijk medewerker en docent economische politiek aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn kamerlidmaatschap werd hij tot 1975 hoogleraar bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, waarna hij hoogleraar economie en welvaartstheorie werd aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1981 was hij gedwongen de wetenschap te verlaten. 
Op 25 februari 1994 ontving hij de Samuel van Houten Penning.
Op deze familiesite hebben we de integrale tekst van de toespraak, gedaan bij de uitreiking, opgenomen.

Mirella Ageeth van den Doel

Mirella heeft geen wetenschappelijke opleiding gevolgd en is dus geen wetenschapper. Toch verdient ze een plek in deze galerij. 
Tijdens haar studie medische biologie aan de Hogere Laboratoriumschool liep Mirella van den Doel stage aan de afdeling Experimentele Cardiologie van het Thoraxcentrum dat verbonden is aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Bij zo'n stage hoort een afstudeerscriptie. Haar scriptie ging over de bescherming van het hart tegen een hartinfarct, wanneer je hier bepaalde stimulie aan geeft, om zo een ernstige schade van een hartinfarct te verminderen. Dit was zulk baanbrekend onderzoek voor haar afdeling, dat Mirella zelf, na aanraden van haar professor, bij de Nederlandse Hartstichting een beurs aanvroeg. Deze beurs betrof eigenlijk geld voor wetenschappelijk onderzoek van één jaar, maar omdat het blijkbaar een goed project betrof, kreeg ze geld voor twee jaar.
Met dit geld heeft ze verder onderzoek gedaan naar de bescherming van het hart en kon ze verschillende congressen afgaan om haar onderzoeksresultaten te presenteren op congressen in Italië, de Verenigde Staten, maar ook gewoon in Lunteren.
Voor de scriptie ontving Mirella de bovengenoemde 'award in the Dr. E. Dekker Program of the Netherlands Heart Foundation'.

Met dank aan Mirella van den Doel

Mattheus van den Doel

Op 26 januari 2022 promoveerde Theo aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de rol van de overheid bij de ontwikkeling van het veteranenbeleid en de uitvoering van de veteranenzorg (1945-2015). Theo had Wim (H.W.)van den Doel, die aan de universiteit als hoogleraar is verbonden, ook uitgenodigd voor de promotiebijeenkomst. Hij werd toegevoegd aan de oppositiecommissie en mocht de laatste vraag aan de promovendus stellen.
Het onderwerp van het proefschrift was een onontgonnen terrein. Er ligt nu volgens de promotor een 'standaardwerk' dat als basis kan dienen voor verder onderzoek of voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de veteranenzorg.

Rias van den Doel

Rias van den Doel is verbonden aan de faculteit letteren van de Universiteit van Utrecht. Langs deze site kan men kennismaken met zijn onderzoek in de Engelse taal en cultuur.
Klik hier voor de site van Rias van den Doel

Lennert Richard van den Doel

Lennert Richard van den Doel studeerde ooit aan de Technische Universiteit van Delft. Op de site van TU Delft maakte hij ons deelgenoot van zijn wetenschappelijk werk.
Klik hier voor de site van de TU Delft over Richard van den Doel 
Tegenwoordig werkt Richard op de Roosevelt Academy in Middelburg, waar informatie over zijn wetenschappelijke carriëre is te vinden.
Klik hier voor Richards site op de site van de Roosevelt AcademySamenstelling: Peter van den Doel


Verbonden metCornelis Pieter van den Doel; Dingena Adriaantje van den Doel; Hubrecht Willem van den Doel; Dr Huibrecht Gerrit van den Doel; Lennert Richard van den Doel; Mattheus van den Doel

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 51» Volgende»     » Dia voorstelling